Uitvaartverzekering Spanje

Orange Insurances: de beste verzekeraar voor Nederlandstaligen in Spanje

Uitvaartverzekering Spanje

Hoewel niemand hier graag over praat, over nadenkt of over leest, is het toch belangrijk om hier even kort bij stil te staan. Er zijn zoveel verschillende belangrijke redenen om een uitvaartverzekering af te sluiten, dat wij hier kort onze gedachten over willen delen met u. Een uitvaartverzekering is niet alleen voor oudere mensen, want niemand weet wanneer hij of zij zal komen te overlijden. Het enige dat we weten is dat we allemaal een keer onze laatste adem uit zullen blazen.

De hoofdredenen om een uitvaartverzekering af te sluiten zijn:

 1. Een uitvaart gaat veel sneller en anders in Spanje dan in Nederland of België

  In onze landen van herkomst waar het gewoonlijk veel minder warm is, is het gebruikelijk dat de overledene binnen 10 tot 14 dagen begraven of gecremeerd moet worden. In Spanje moet dit gebeuren tussen de 24-48 uur maximaal.
  De nabestaanden, die vaak ook nog buiten Spanje wonen, kennen de regels in Spanje niet en voor hen is het bijna onmogelijk om de uitvaart in Spanje te regelen. Ze spreken de taal niet en kunnen niet alles regelen binnen de noodzakelijke termijn. Onze verzekeraar is er voor de nabestaanden om alles in het Engels voor hen te regelen en betalen. Dit is erg belangrijk op zo’n al moeilijk moment.

 2. Wat als de familie en vrienden allemaal buiten Spanje wonen

  In dat geval zal het hun wens zijn om de uitvaart in jouw land van herkomst te willen laten plaatsvinden. De bureaucratie die komt kijken bij het mogen vervoeren van het stoffelijk overschot is verschrikkelijk. Onze verzekeraar heeft een “funeral expat insurance” welke de mogelijkheid biedt aan de nabestaanden om de repatriëring volledig voor hen te regelen en te betalen. Ook deze service is wederom geheel in de Engelse taal indien wenselijk.

 3. De kosten van een uitvaart lopen al snel in de duizenden euro’s

  Om te voorkomen dat de nabestaanden achterblijven met een torenhoge rekening voor de uitvaartkosten is de uitvaartverzekering de beste uitkomst. Mochten de kosten uiteindelijk lager uitvallen dan de maximale dekking van de polis, dan keert onze verzekeraar het verschil cash uit aan de nabestaanden.

De kosten voor deze verzekering zijn gemiddeld genomen als volgt:

Vrouw 49 jaar met als land van herkomst Nederland: 92 euro per jaar

Man 44 jaar met als land van herkomst Nederland: 69 euro per jaar

Vraag ons om een geheel vrijblijvende offerte en meer gedetailleerde informatie https://www.orangeinsurances.com/contact/