NL rijbewijs in Spanje

Orange Insurances: de beste verzekeraar voor Nederlandstaligen in Spanje

NL rijbewijs in Spanje

Als je de discussies op Facebook een beetje volgt, dan zal je gezien hebben dat er veel onduidelijkheid leeft over met welk rijbewijs je in Spanje nou wel of niet een 125cc scooter mag besturen als Nederlander of Belg.

Als verzekeringsagent hebben wij heel vaak Nederlanders die een Scooter met een 125cc motor willen verzekeren terwijl ze een Nederlands rijbewijs hebben en in Nederland geen motorrijbewijs gehaald hebben. Wij zullen trachten hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over te geven, want er rijden nu heel veel Nederlanders in Spanje op scooters zonder dat zij dit rijbewijs technisch mogen. Als er een ongeluk zou gebeuren, dan zou de verzekeraar de claim mogen afwijzen om deze reden. Dit risico zou niemand moeten willen lopen.

  1. Spaans Rijbewijs

    Wanneer iemand 3 jaar of langer een Spaans rijbewijs B voor de personenauto heeft, dan geeft dit automatisch recht op het besturen van scooters tot maximaal 125cc. Dit geeft dus automatisch recht op een A1 rijbewijs.

  2. Nederlands Rijbewijs

    In Nederland geeft een rijbewijs B enkel en alleen recht op het besturen van een personenauto en onder geen enkele voorwaarde mag je met dit rijbewijs een scooter besturen van 125cc. Het recht om een scooter in Spanje te mogen besturen ligt niet aan het land, maar aan welke rechten je met je rijbewijs hebt of verkrijgt. Een Nederlander met een Nederlands rijbewijs zal dus een Rijbewijs A1 moeten halen of in Nederland of in Spanje, om gebruik te mogen maken van een scooter van 125cc.

  3. Belgisch rijbewijs

    De Belgen die vóór 2011 hun rijbewijs B gehaald hebben mogen automatisch ook op een scooter tot 125cc rijden. Dit kunnen ze zien doordat dit automatisch op hun rijbewijs staat. Na 2011 kan je na het doen van een X aantal praktijkuren ook recht krijgen op je rijbewijs A1 in België maar is dit niet automatisch meer zo. Als Belg is de kans dus groter dat je inderdaad gewoon op een scooter in Spanje mag rijden.

Hoewel wij bovenstaande informatie nauwkeuring onderzocht hebben, zijn wij geen advocaten en kunnen wij dan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele verkeerde voorlichting of informatie. Dit soort zaken zijn tevens constant aan wijzigingen onderhevig, dus houd in gedachten dat dit stuk geschreven is op 31 maart 2023.