Consorcio

Orange Insurances: de beste verzekeraar voor Nederlandstaligen in Spanje

Consorcio

consorcio spanje

De “Consorcio de Compensación de Seguros” is een instrument van de overheid dat gebruikt wordt door de Spaanse verzekerings sector.  

Het Consorcio heeft verschillende functies. De meest bekende voor de particuliere sector zijn:

  1. Verzekering voor buitengewone risico’s zoals: schade door extreme weersomstandigehden of door politieke- of sociale incidenten
  2. Autoverzekering: in die gevallen dat particuliere autoverzekeraars niet uit kunnen of hoeven te keren, wanneer de schuldige onverzekerd is, in geval van gestolen auto’s die schade veroorzaken.
  3. Faillisement verzekeraars

Voor meer informatie of over het Consorcio, verwijzen wij u graag naar www.consorseguros.es of u kunt bellen met 900 222 665.

De dekkingen via het Consorcio staan los van de particuliere verzekeraar waarbij u uw inboedel, huis of auto verzekerd heeft. De verzekeraar of tussenpersoon begeleidt de schadeclaim in principe niet. U dient dit zelfstandig af te handelen met de Consorcio. Helaas spreken zij in de meeste gevallen alleen Spaans.

Verzekering voor buitengewone risico’s

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u minimaal een auto- of een woonhuisverzekering te hebben lopen. In uw polis is, als het goed is, de dekking die recht geeft op dekking via het Consorcio, opgenomen. U draagt hiervoor jaarlijks een kleine premie af, binnen uw woonhuispolis. NB: Niet alle verzekeringen hebben dekking met het Consorcio. Pas sinds 2016 zijn verzekeraars verplicht om deze dekking standaard in de autopolis op te nemen. Voor de woonhuispolis is, voor zover bij ons bekend, hier nog steeds geen verplichting voor.

In geval van schade door extreme weersomstandigheden, dient u zich ten eerste te richten tot uw particuliere woonshuisverzekering. Zij zullen bepalen of het hier gaat om schade als gevolg van extreme weersomstandigheden of niet. Wanneer dit het geval is, zal de verzekeraar de schade doorgeven aan het Consorcio en hen bevestigen dat u recht heeft op dekking van het Consorcio. Vanaf dat moment dient de klant de schade verder zelfstandig af te handelen met het Consorcio en trekt de particuliere verzekeraar zich terug.

Het Consorcio geeft aan dat u bij voorkeur binnen 7 dagen na het voorval de schade bij hen geopend dient te hebben. Als u dit door omstandigheden echter later doet, zullen ze de claim ook behandelen

Autoverzekering

Deze dekkingen hebben geen betrekking op weersomstandigheden, maar zijn voor speciale situaties waarbij er schade ontstaan is door een onverzekerde auto. Ook kan dit zijn in een situatie waarbij de particuliere verzekeraar weigert uit te keren.

Tevens bestaan er bestuurders die door 2 of meer autoverzekeraars geweigerd worden voor een autoverzekering, als gevolg van de vele schadeclaims uit het verleden. Wanneer een particulier dit kan aantonen, kan deze zich richten tot de Consorcio. Deze is verplicht hem of haar een autoverzekering aan te bieden. Niemand kan onverzekerd rondrijden in Spanje.

Groene kaart

De groene kaart is een certificaat dat de verzekeraar uitgeeft. De groene kaart biedt dekking op het gebied van Wettelijke Aansprakelijkheid wanneer u met uw auto buiten de landsgrenzen komt.

Sinds 2015 is het niet langer wettelijk verplicht om de groene kaart fysiek bij u te hebben in de auto wanneer u de grens over gaat. Er is een akkoord is binnen de EU dat alle autopolissen automatisch dekking hebben voor de Europese Unie. U mag zonder groene kaart naar de hierna volgende landen reizen:

Duitsland, Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Cipres, Denemarken, Slovenië, Slovenië, Spanje, Estonia, Finland, Frankrijk, Groot Brittannië, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland Liechtenstein, Lithauwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Zweden en Switzerland.

Met de hierna vermelden landen is een multilaterale overeenkomst om wederzijds ook dekking te geven voor schades. U dient hier WEL de groene kaart in uw auto bij u te hebben:

Albanië, Azerbaiyán, Bosnië-Herzegovina, Bielorrusia, Iran, Israël, Macedonië, Marokko, Moldavië, Tunesië, Turkije, Ukraine, Rusland en Montenegro.

Wij verstrekken de groene kaart eenmalig bij het afsluiten van de autopolis. Als u deze op een willekeurig tijdstip wilt hebben, dan kunt u deze online downloaden in uw klant account: https://www.caser.es/ecliente/acceso . Uw klant account werkt helaas alleen voor klanten waarbij in hun polisblad een Spaans mobiel telefoonnummer opgenomen is. Als u ons een buitenlands telefoonnummer doorgegeven heeft, dan werkt dit nog niet.

U kunt de groene kaart ook ten alle tijden bij ons aanvragen: https://www.orangeinsurances.com/contact/