Annuleren van een verzekering

Orange Insurances: de beste verzekeraar voor Nederlandstaligen in Spanje

Annuleren van een verzekering

opzegging verzekering

Ley del Seguro

Om die reden is de “Ley del Seguro” in het leven geroepen. In deze wet zijn alle rechten en plichten van zowel de verzekeraar als de verzekeringnemer opgenomen.  Als je deze wet wilt raadplegen, dan kan dat hier https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-22501.

Eén van de zaken die in die wet staat, is dat in Spanje een polis altijd voor een heel jaar is. Dit kan een kalenderjaar zijn of een polisjaar. Een kalenderjaar is bijvoorbeeld van 3 april 2021 tot en met 31 december 2021. Een polisjaar zou zijn van 3 april 2021 tot en met 31 maart 2022. De vervaldatum staat altijd duidelijk in je polis (=fecha del vencimiento).

Ook staat er in deze wet dat de polis jaarlijks stilzwijgend automatisch voor een heel nieuw polisjaar verlengd wordt.

Artikel 22: annulering verzekeringspolis in Spanje

Artikel 22 van de Ley del Seguro geeft aan hoe u een polis kunt annuleren. Als u niet wilt dat de polis voor een nieuw jaar verlengd wordt, dan dient u de polis minimaal 1 hele maand voor de aangegeven vervaldatum op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te zijn, met datum, handtekening en een kopie van uw NIE en paspoort. Wij adviseren om de opzegging op zo’n manier te doen, dat er bewijs van is. Bijvoorbeeld per fax, per aangetekende brief of per Email met ontvangstbevestiging.

Denk eraan om in de opzegging duidelijk het polisnummer te vermelden en de naam en NIE/DNI van de verzekeringnemer zoals in de polis opgenomen.

Per verzekeringsmaatschappij dient u uit te zoeken, naar welk postadres, faxnummer of Email adres u de opzegging formeel dient te versturen.

MALA PRAXIS

Oftewel hoe je je verzekering NIET moet opzeggen in Spanje.

Sommige buitenlanders passen zich iets te goed aan aan de Spaanse cultuur en nemen mala praxis over. Spanjaarden hebben nogal eens de neiging om hun verzekering op te zeggen door te stoppen met betalen.  

Wij raden dit ten zeerste af. Het klopt dat de verzekeraar de polis annuleert wanneer er na een bepaalde periode en diverse herinneringen niet betaalt is voor een polis. Verzekeraars zijn door dit soort praktijken veel tijd, moeite en geld kwijt. Steeds vaker zoeken zij via juridische weg een vergoeding hiervoor. Contractueel bent u verplicht om de premie te betalen wanneer u niet op correcte wijze uw polis opgezegd heeft. Caser Seguros en de meeste andere particuliere verzekeraars trachten eerst twee maal de premie middels automatische incasso te verkrijgen. In de tussentijd brengen zij de klant er schriftelijk van op de hoogte dat zij een openstaande premie hebben. Wanneer de klant weigert te betalen, gaan zij over tot het versturen van een aangetekende brief waarin de beëindiging van het contract doorgegeven wordt. De volgende stap is dat zij uw gegevens doorgeven aan een incasso bureau. Dit incasso bureau zal u bestoken met E-mails, brieven en telefoontjes, in de hoop dat de klant alsnog de openstaande premie betaalt.

Wanneer de verzekeraar ook via de weg de premie niet kan incasseren, schrijven zij de klant in EXPERIAN (https://www.experian.es/) . Dit is een database waar Spaanse bedrijven wanbetalers kunnen laten inschrijven. Deze database wordt vaak gebruikt door verzekeraars en banken om te bepalen of ze iemand wel of niet een verzekering of een lening willen bieden. Als uw naam hierin opgenomen wordt, loopt u het risico dat u later een keer afgewezen wordt voor een hypotheek of een verzekering of zelfs voor iets eenvoudigs als een telefooncontract. Het is bijzonder moeilijk om uw naam te schonen en uit deze database gehaald te worden.

Orange Insurances helpt u graag bij het annuleren van uw verzekeringen. Dit geldt voor polissen bij de concurrent, omdat u de polis bij ons wilt afsluiten, maar ook wanneer u uw polis bij ons Caser Seguros wilt opzeggen. Wij maken opzeggen net zo makkelijk als het afsluiten van een polis.